Akademia Zwinnej Liderki

Akademia Zwinnej Liderki  to społeczność i innowacyjne programy rozwojowe skierowane do osób, które chcą rozwijać się w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa.

Podczas warsztatów Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa zdobędziesz wiedzę i narzędzia jak być autentycznym i świadomym liderem w nieustannie zmieniającym się świecie. Jak prowadzić inicjatywy dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie nie rezygnując z zamierzonych korzyści.

Kontakt

AgilePMO

Czaple 83

80-298 Gdańsk

tel. +48 602 210 940

tel. +48 602 415 864

kontakt@zwinnaliderka.pl